A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Csonka bácsi. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Csonka bácsi. Összes bejegyzés megjelenítése

2022. március 9., szerda

 Recipe ferrum


Orosz órára helyettest kaptunk Erdélyiné személyben, aki a tanulószobásokat próbálta serkenteni leckéjük megírására, délutánonként. A tananyag feldolgozásában nem tudott segíteni, mivel a sakkon kívül semmihez sem értett - de ahhoz nagyon. Viszont igen hangosan volt képes rikácsolni, rémületbe ejtve környezetét. Amikor nem riogatta hangjával a terem diákjait  Csonka bácsival vívott késhegyig menő csatákat. Jó barátok voltak. Szerettük ha sakkozott, mert addig is csendben volt, így  zavartalanul olvashattuk Boccaccio Dekameronját a pad alatt. Ez volt az egyetlen könyv az ajánlott irodalomból, melyet mindenki elolvasott, akadt aki többször is.

Most azonban orosz óránkra jött be. Az osztály zöme nem volt tanulószobás, azt sem tudták ki ez az nő és mit akar itt. Kiderült, hogy oroszt helyettesíteni jött, meg az is, hogy egy kukkot sem tud ezen a nyelven, Ilyenformán a feleltetés lehetetlenné vált. Kiegyenesedtünk székeinken és nyugodtan tekintettünk az elkövetkező negyvenöt perc élé, itt baj nem érhet minket.  "Tapír" legújabb írását olvasta fel csekély érdeklődés közepette,  a Rita subaszőnyeget hurkolt a padon, a Mühlhauser  végre rásózott egy farmert a hokis Jean-ra. Mások hangosan beszélgettek nem törődve a katedrán kotló hisztérikával. Nem szívelhette a kirekesztést, rikácsolásba kezdett és annyira saját hatása alá került, hogy összeomlott a dobogón és elveszítette az eszméletét.

Dermedt csend. Elsőnek Kraszna a "Tapír" kapott észbe a maga módján az utolsó padban. Hüvelykujját lefelé fordítva fitogtatta latinos műveltségét: "recipe ferrum" . Röhög az osztály. Kiszi - az osztály KISZ titkára - magához ragadta a kezdeményesért. Majd azt mondtam rohant az igazgatói irodába jelenteni a történteket, de mivel kicsit duci volt csupán sietősre vette.

Kántorné, az igazgató helyettese, érkezett elsőnek, aztán a fél tanári kar.  Bármikor máskor szívesen láttuk volna, mert hatalmas keblei megmozgatták a serdülő fiú tanulók fantáziáját. A kémia tanárnő szalmiákszeszért szaladt a közeli szertárba. Egy szippantás és felápolták az eszméletlen tanerőt, kikísérték a teremből. Az igazgató-helyettes asszony erős esküvel fogadta, hogy egy diák nem sok annyi sem érettségizik le a negyedik b - ből. Komolyan vettük a fenyegetést, a néhány perce még kárörvendően röhögő osztály alaposan begyulladt. Világnézet óra a következő, Csonka bácsival. Körbe raktuk az asztalokat. Latolgattuk a kilátásba helyezett büntetés komolyságát.

Senki nem merte -  még a háta mögött sem -  így szólítani Dr. Csonka Ferenc latin-magyar szakos gimnáziumi tanárt. Ha megjelent makulátlan, sötétkék köpenyében a hosszú folyosó végén, az egész emelet elcsendesedett, még a Mühlhauser sem árulta tovább a "Tangón" vett Lee farmerokat.  Alacsony termet, köpcös alkat, erősen kopaszodott. Orra alatt tömött bajuszt viselt és szigorú tekintettel pásztázta a diáknépet, bozontos szemöldöke alól. Mindenkit magázott. Igazi régi vágású tanát - így tartották róla. Általában latint tanított, számunkra negyedikben a "világnézetünk alapjai" tárgyat oktatta. Szöges ellentétben állott az ő tanári gondolkodása, megjelenése, viselkedése és a tananyagban foglalt dialektikus materializmus.  Rémülten vettük észre, hogy az osztályajtóban áll. Azonnal elült a zsivaj, igyekeztünk az asztalokon át a helyünkre eljutni. Megvárta míg elhelyezkedünk, a konzervatív, kimért, mindig higgadt tanárember így szólt:

- Mit vagytok besz@rva, már jól van az öreglány, csak a vércukra esett le. Csak úgy zuhantak le a megkönnyebbülés mázsás kövei, szinte hallani lehetett. Pontosan tudta, hogy most erre van szükségünk.

Hogy a fegyelmen eset csorbát is kiköszörülje, Tapír barátommal kaptunk egy-egy intőt a következő szöveggel: "Órán a pad tetején ugrált"
Drága anyám nem tudta, hogy sírjon, vagy nevessen, amikor aláírta.