A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Dózsa György Gimnázium. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Dózsa György Gimnázium. Összes bejegyzés megjelenítése

2022. március 9., szerda

 Recipe ferrum


Orosz órára helyettest kaptunk Erdélyiné személyben, aki a tanulószobásokat próbálta serkenteni leckéjük megírására, délutánonként. A tananyag feldolgozásában nem tudott segíteni, mivel a sakkon kívül semmihez sem értett - de ahhoz nagyon. Viszont igen hangosan volt képes rikácsolni, rémületbe ejtve környezetét. Amikor nem riogatta hangjával a terem diákjait  Csonka bácsival vívott késhegyig menő csatákat. Jó barátok voltak. Szerettük ha sakkozott, mert addig is csendben volt, így  zavartalanul olvashattuk Boccaccio Dekameronját a pad alatt. Ez volt az egyetlen könyv az ajánlott irodalomból, melyet mindenki elolvasott, akadt aki többször is.

Most azonban orosz óránkra jött be. Az osztály zöme nem volt tanulószobás, azt sem tudták ki ez az nő és mit akar itt. Kiderült, hogy oroszt helyettesíteni jött, meg az is, hogy egy kukkot sem tud ezen a nyelven, Ilyenformán a feleltetés lehetetlenné vált. Kiegyenesedtünk székeinken és nyugodtan tekintettünk az elkövetkező negyvenöt perc élé, itt baj nem érhet minket.  "Tapír" legújabb írását olvasta fel csekély érdeklődés közepette,  a Rita subaszőnyeget hurkolt a padon, a Mühlhauser  végre rásózott egy farmert a hokis Jean-ra. Mások hangosan beszélgettek nem törődve a katedrán kotló hisztérikával. Nem szívelhette a kirekesztést, rikácsolásba kezdett és annyira saját hatása alá került, hogy összeomlott a dobogón és elveszítette az eszméletét.

Dermedt csend. Elsőnek Kraszna a "Tapír" kapott észbe a maga módján az utolsó padban. Hüvelykujját lefelé fordítva fitogtatta latinos műveltségét: "recipe ferrum" . Röhög az osztály. Kiszi - az osztály KISZ titkára - magához ragadta a kezdeményesért. Majd azt mondtam rohant az igazgatói irodába jelenteni a történteket, de mivel kicsit duci volt csupán sietősre vette.

Kántorné, az igazgató helyettese, érkezett elsőnek, aztán a fél tanári kar.  Bármikor máskor szívesen láttuk volna, mert hatalmas keblei megmozgatták a serdülő fiú tanulók fantáziáját. A kémia tanárnő szalmiákszeszért szaladt a közeli szertárba. Egy szippantás és felápolták az eszméletlen tanerőt, kikísérték a teremből. Az igazgató-helyettes asszony erős esküvel fogadta, hogy egy diák nem sok annyi sem érettségizik le a negyedik b - ből. Komolyan vettük a fenyegetést, a néhány perce még kárörvendően röhögő osztály alaposan begyulladt. Világnézet óra a következő, Csonka bácsival. Körbe raktuk az asztalokat. Latolgattuk a kilátásba helyezett büntetés komolyságát.

Senki nem merte -  még a háta mögött sem -  így szólítani Dr. Csonka Ferenc latin-magyar szakos gimnáziumi tanárt. Ha megjelent makulátlan, sötétkék köpenyében a hosszú folyosó végén, az egész emelet elcsendesedett, még a Mühlhauser sem árulta tovább a "Tangón" vett Lee farmerokat.  Alacsony termet, köpcös alkat, erősen kopaszodott. Orra alatt tömött bajuszt viselt és szigorú tekintettel pásztázta a diáknépet, bozontos szemöldöke alól. Mindenkit magázott. Igazi régi vágású tanát - így tartották róla. Általában latint tanított, számunkra negyedikben a "világnézetünk alapjai" tárgyat oktatta. Szöges ellentétben állott az ő tanári gondolkodása, megjelenése, viselkedése és a tananyagban foglalt dialektikus materializmus.  Rémülten vettük észre, hogy az osztályajtóban áll. Azonnal elült a zsivaj, igyekeztünk az asztalokon át a helyünkre eljutni. Megvárta míg elhelyezkedünk, a konzervatív, kimért, mindig higgadt tanárember így szólt:

- Mit vagytok besz@rva, már jól van az öreglány, csak a vércukra esett le. Csak úgy zuhantak le a megkönnyebbülés mázsás kövei, szinte hallani lehetett. Pontosan tudta, hogy most erre van szükségünk.

Hogy a fegyelmen eset csorbát is kiköszörülje, Tapír barátommal kaptunk egy-egy intőt a következő szöveggel: "Órán a pad tetején ugrált"
Drága anyám nem tudta, hogy sírjon, vagy nevessen, amikor aláírta.

 A szerencse legkisebbik fia

Kati néni kedves, mosolygós soványka matematika tanárnő volt, számolatlan kisgyermekkel a családjában. Ám minden kedvessége nyomtalanul eltűnt, amikor szaktárgyára került a sor. Megígérte, hogy ha nem tanulunk, megbuktatja Rita lánybarátomat és engem is. Úgy ahogy összekaptuk magunkat kicsi kettessel és nagy tanári jóindulattal befejeztük az utolsó tanévet.

Hét ágra sütött a nap, megmártóztunk a vízben, ittunk egy pikoló világost a Bíbicben. Három nap alatt tisztességesen lebarnultam és elsajátítottam a Pitagorasz-tétel bizonyítását. Az érettségi szünet hátralévő részében ki-ki alapon birkóztuk a matekkal. Valahogy nem jutottam tovább. Mondtam is a Ritának, hogy a harmincnyolc tételből csak a  Pitagoraszt  tudom, de azt nagyon.

 Hétfőn reggel nyolckor kezdődött az írásbeli. De nem nekem, mert én fél kilenckor ébredtem. Kati néni meg az osztályfőnököm a lépcső tetején állva  tördelték a kezüket, figyelték az érkező villamosokat, hátha pont ezzel érkezem. Tízre már be is értem a gimibe. Már csak egy tollat kellett kölcsönkérnem és az esélytelenek nyugalmával írhattam a dolgozatomat. Kevesebb időm maradt a dolgozatírásra, de nem kerültem időzavarba, mert  a papírra vethető tudományom sem volt sok. Utolsónak érkeztem és elsőnek adtam be a dolgozatot. Egy harmatgyenge kettessel léptem tovább a szóbeli felé.

 A folyosón gyülekezik a 4b osztály a matek szóbelire. "Anuzia" még most is magol, örök eminens. Névsor szerint haladunk, Horváth Rita előtt hívnak be. Vadidegen emberek ülnek egy hosszú, piros drapériával letakart asztal mögött. Kati néni a matektanárnő az egyetlen ismerős. Előtte legyező alakban kiterítve mind a harmincnyolc tétel. Szuggerálom a cetliket és az egyik láthatóan kijjebb áll a többitől. Ez a jel, kihúzom. Nem hiszek a szememnek: Ismertesse a Pitagorasz-tétel bizonyítását. Az egyetlen tétel, melyet kidolgoztam, megtanultam.  Gyorsan leülök az első padba, egyfolytában azon rugózok, hogy én vagyok a szerencse legkisebbik fia. Kimegyek a táblához, levezetem a tételt, kapok egy négyest. Kati néni szerint illúzió lenne, ha kettesnél jobb matematika jegy kerülne az érettségi bizonyítványomba. Így is lett. Mázlimat széltében hosszában meséltem csodálkozó csemetéimnek.

Csak a harminc éves érettségi találkozónkon mesélte a Rita, hogy anyukája jó barátnője volt a matek tanárnőnek és így jutott el hozzá az információ, hogy csak ezt az egy tételt sikerült megtanulnom. Ezért "csúszott" előrébb pont a Pitagorasz-tétel bizonyítás a tételsorból.

Ennyit a szerencse legkisebbik fiáról.